Фізика

Перелік обладнання кабінету Фізики відповідає діючим навчальним планам і програмам, затвердженим МОН України, технічні характеристики обладнання зі списку Наказа МОН №574 від 29.04.2020р. про затвердження "Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лібораторій". Обладнання кабінету фізики має санітарно-гігієнічні висновки, відповідає методичним вимогам та рекомендоване для використання в навчальних закладах.